Termeni de utilizare

CONDIȚII DE UTILIZARE (Ultima actualizare în iulie 2018)

Acest site web și/sau aplicațiile sale mobile („Site-ul”) sunt deținute și operate de beautyslimer („Compania”). Acești Termeni de utilizare ("Termeni de utilizare") se aplică utilizării dvs. a acestui Site. Orice achiziție de produse sau servicii disponibile prin intermediul acestui Site este guvernată de Termenii de cumpărare ("Termeni de cumpărare") de pe site-ul relevant al Companiei, care este încorporat prin referire aici. În plus, utilizarea dvs. a acestui Site este guvernată de Avisul de confidențialitate, care este încorporat prin referire aici.

Pe întregul Site, termenii "noi", "ne" și "noastră" se referă la Companie. Compania oferă acest Site, inclusiv toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile pe acest Site, utilizatorului, condiționat de acceptarea dvs. a acestor Termeni de utilizare. Utilizarea continuă a acestui Site constituie acordul dvs. cu acești Termeni de utilizare. Dacă nu doriți să fiți obligat de acești Termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, ÎMPREUNĂ CU NOTA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI ALTE POLITICI SAU ACORDURI MENȚIONATE ÎN ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ACORDUL DE ARBITRAJ ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNILE COLECTIVE DESCRISĂ ÎN SECȚIUNEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR DE MAI JOS.

Integritatea datelor

Vă reprezentați că toate informațiile, datele și alte materiale pe care le furnizați pe acest Site sau Companiei prin orice alt mijloc sunt adevărate, exacte, actuale și complete. Sunteți responsabil pentru actualizarea și corectarea informațiilor pe care le-ați furnizat pe acest Site, așa cum este necesar.

Aviz de confidențialitate

O copie a Notificării de Confidențialitate care se aplică colectării, utilizării, dezvăluirii și altor procesări a informațiilor personale pe acest Site se găsește la beautyslimer. Vă exprimați acordul ca orice informații personale pe care le obținem despre dumneavoastră (fie prin intermediul acestui Site, prin email, telefon sau orice alt mijloc) să fie colectate, stocate și procesate în conformitate cu termenii Notificării de Confidențialitate.

Licență și acces la site

Toate conținuturile disponibile prin intermediul acestui Site (inclusiv, fără a se limita la text, design, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri audio, descărcări, interfețe, cod și software, precum și selecția și aranjamentul acestora) sunt proprietatea exclusivă a Companiei, a licențiatorilor săi sau a furnizorilor săi de conținut și sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi aplicabile.

Compania îți acordă o licență limitată pentru a accesa și utiliza acest Site în scopuri personale. Cu excepția cazului în care se indică contrariul, poți accesa, copia, descărca și imprima conținutul disponibil pe acest Site pentru utilizarea ta personală și non-comercială, cu condiția să nu modifici sau ștergi niciun drept de autor, marcă comercială sau altă notificare privind proprietatea intelectuală care apare în conținut. Compania sau licențiatorii săi sau furnizorii de conținut își mențin dreptul deplinei și completei proprietăți asupra conținutului disponibil pe Site, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asociate, și furnizează acest conținut sub o licență revocabilă în orice moment, în exclusiva lor discreție. Compania interzice strict orice altă utilizare a oricărui conținut disponibil prin intermediul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • orice descărcare, copiere sau altă utilizare a conținutului sau a Site-ului în scopuri concurențiale față de Companie sau în beneficiul altui furnizor sau oricărui terț;
 • orice memorare temporară, legătură neautorizată către Site sau încadrarea oricărui conținut disponibil pe Site;
 • orice modificare, distribuție, transmitere, prezentare, difuzare, publicare, încărcare, licențiere, dezvoltare inversă, transfer sau vânzare a conținutului, produselor sau serviciilor obținute de pe Site pe care nu aveți dreptul să le puneți la dispoziție (cum ar fi proprietatea intelectuală a unei alte părți);
 • orice încărcare, postare sau transmitere de materiale care conțin viruși de calculator sau orice alt cod, fișiere sau programe care au fost concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui calculator;
 • folosirea oricărui echipament sau software destinat să intercepteze în mod ascuns sau să obțină în alt mod orice informații (cum ar fi date de sistem sau informații personale) de pe Site (inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea oricăror tehnici de "scraping" sau alte tehnici de colectare și extragere de date, roboți sau alte instrumente similare de colectare a datelor); sau
 • orice acțiune care impune sau poate impune (în discreția exclusivă a Companiei) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Companiei, sau care poate deteriora sau interfera cu buna funcționare a infrastructurii noastre.

Ești responsabil pentru obținerea accesului la Site, iar acest acces poate implica taxe de terți (cum ar fi taxele furnizorului de servicii internet sau tarifele de convorbire). În plus, trebuie să furnizezi și să fii responsabil pentru tot echipamentul necesar pentru a accesa Site-ul. Nu ai voie să ocolești nicio măsură implementată pentru a preveni sau restricționa accesul la acest Site. Orice acces neautorizat la Site de către tine (inclusiv orice acces sau utilizare care implică în orice mod un cont pe care îl poți crea pe Site sau orice dispozitiv pe care îl poți utiliza pentru a accesa Site-ul) va încheia permisiunea sau licența acordată de Companie.

Compania își rezervă dreptul de a refuza sau anula înregistrarea unei persoane pe acest Site, de a elimina o persoană de pe acest Site și de a interzice oricărei persoane să utilizeze acest Site din orice motiv, și de a limita sau încheia accesul sau utilizarea ta a Site-ului în orice moment fără notificare. Compania nu garantează și nu reprezintă că utilizarea ta a conținutului disponibil pe acest Site nu va încălca drepturile terților care nu sunt afiliați cu Compania. Încheierea accesului sau utilizării tale nu va renunța sau afecta alte drepturi sau despăgubiri la care Compania poate avea dreptul, în drept sau în echitate.

Conținutul pe care îl trimiteți

Recunoști că ești responsabil pentru orice conținut pe care-l poți trimite prin intermediul Site-ului, inclusiv legalitatea, fiabilitatea, adecvarea, originalitatea și dreptul de autor al oricărui astfel de conținut. Nu ai voie să încarci pe acest Site, să distribui sau să publici în alt mod orice conținut care este confidențial, proprietar, încalcă drepturile la intimitate sau publicitate, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, este ilegal, dăunător, amenințător, fals, fraudulos, calomnios, defăimător, obscen, vulgar, blasfemator, abuziv, hartuitor, urăște, conține elemente rasiste, etnice sau care în orice alt mod pot fi considerate inacceptabile, inclusiv, dar fără a se limita la orice conținut care încurajează conduita care ar constitui o infracțiune penală, încalcă drepturile oricărei părți sau în orice alt mod generează răspundere civilă sau încalcă orice legi aplicabile.

Nu ai voie să folosești o adresă de email falsă sau alte informații de identificare, să te dai drept o persoană sau entitate sau să induceți în eroare cu privire la originea oricărui conținut.

În ceea ce privește orice conținut pe care îl trimiți, postezi, încarci, publici sau pui la dispoziție prin intermediul Site-ului (cu excepția informațiilor personale, care sunt tratate conform Notificării de Confidențialitate), acorzi Companiei o licență perpetuă, irevocabilă, netratabilă, la nivel mondial, transferabilă, fără drept de autor și non-exclusivă pentru a utiliza, copia, distribui, afișa public, modifica, crea lucrări derivate și sublicenția un astfel de conținut sau orice parte a acestuia, în orice mediu. Orice astfel de conținut nu va fi considerat confidențial. Prin prezenta, declari și garantezi că: (i) orice conținut furnizat nu include nimic (inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, muzică sau video) pentru care să nu ai dreptul de a acorda o astfel de licență Companiei; și (ii) Compania este liberă să-și exercite drepturile și/sau să implementeze conținutul tău dacă dorește, fără a obține permisiunea sau licența de la orice terță parte și fără a face referire la tine sau la orice altă persoană.

 

Legături

Acest Site poate conține link-uri către alte site-uri web sau resurse care sunt operate de terțe părți și care nu sunt afiliate Companiei. Aceste link-uri sunt furnizate în scopul de a-ți oferi comoditate și ca o modalitate suplimentară de acces la informațiile conținute în acestea. Nu suntem responsabili pentru niciun conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe aceste site-uri sau resurse sau disponibile prin intermediul acestora. Includerea de link-uri către alte site-uri sau resurse nu ar trebui considerată ca o aprobare a conținutului din site-urile sau resursele respective. Termeni și condiții diferite și politici de confidențialitate pot să se aplice în utilizarea ta a oricărui site sau resursă conectată. Compania nu este responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru nicio pagubă, pierdere sau răspundere cauzată sau pretins a fi cauzată de sau în legătură cu orice utilizare sau încredere în conținutul, produsele sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul oricărui astfel de site sau resursă conectată.

DISCLAIMERS

CU EXCEPȚIA ALTCEVA EXPRES PREVĂZUT ÎN ACEST ACORD DE UTILIZARE SAU ÎN TERMENII DE SERVICIU SAU TERMENII DE ACHIZIȚIE, ȘI ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISIBILĂ DE LEGILE APLICABILE, COMPANIA NU FACE NICIUN FEL DE REPREZENTĂRI, PROMISIUNI SAU GARANȚII ȘI NU OFERĂ ALTE CONDIȚII, EXPLICATE SAU IMPLICATE, REFERITOARE LA ORICE PROBLEMĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, COMERCIABILITATEA, ADECVAREA, POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA ORICĂRUI CONȚINUT DE PE SITE-URI SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE PRIN SITE-URILE COMPANIEI, ÎNCLUSIV GARANȚII IMPLICATE DIN CURSUL DE EXECUȚIE SAU DIN RELAȚIILE COMERCIALE.

UTILIZAREA TA A ACESTUI SITE ESTE PE PROPRIUL TĂU RISC. SITE-UL ȘI MATERIALELE, INFORMAȚIILE, SERVICIILE ȘI PRODUSELE DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ȘI "DUPĂ DISPONIBILITATE". NE RESERVĂM DREPTUL DE A RESTRICTA SAU DE A ÎNCHEIA ACCESUL TĂU LA SITE SAU ORICE CARACTERISTICĂ SAU PARTE A ACESTUIA ÎN ORICE MOMENT. COMPANIA NU ISI ASUMĂ NICIUN FEL DE GARANȚII CĂ ACCESUL LA SITE VA FI NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI; CĂ SITE-UL VA FI SECUR; CĂ SITE-UL SAU SERVERUL CARE FACE SITE-UL DISPONIBIL VA FI FĂRĂ VIRUSI; SAU CĂ INFORMAȚIILE DE PE SITE VOR FI CORECTE, PRECISE, SUFICIENTE, UTILE, TIMPURIU, FIABILE SAU ALTFEL COMPLETE. DACĂ DESCARCI ORICE CONȚINUT DE PE ACEST SITE, O VEI FACE PE PROPRIUL TĂU DISCREȚIONAR ȘI RISC. VEI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE ADUSE SISTEMULUI TĂU DE CALCULATOR SAU PIERDERE DE DATE CA REZULTAT AL DESCĂRCĂRII ORICĂRUI ASTFEL DE CONȚINUT. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE OBTINUTĂ DE LA SITE NU VA CREA NICIUN FEL DE GARANȚIE DE ORICE NATURĂ.

ÎN ANUMITE JURISDICȚII, LEGEA POATE SĂ NU PERMITĂ RENUNȚAREA LA GARANȚII, PRIN URmare, RENUNȚAREA DE MAI SUS NU SE POATE APLICA ȚIEI.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ASUMAȚI RESPONSABILITATEA COMPLETĂ PENTRU UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI, PENTRU COMUNICAREA CU TERȚE PĂRȚI ȘI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ȘI UTILIZAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DISPONIBILE PRIN SITE-URILE COMPANIEI. RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE INFORMAȚII PE CARE LE TRIMITEȚI SAU LE PRIMIȚI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII SITE-ULUI POT FI NESIGURE ȘI POT FI INTERCEPTATE DE PĂRȚI NEAUTORIZATE. RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI ESTE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC ȘI CĂ SITE-UL ESTE PUS LA DISPOZIȚIE FĂRĂ TAXĂ. CONȘTIENTIZÂND ACEST LUCRU, RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI), NICI COMPANIA, NICI LICENȚIATORII, FURNIZORII SAU FURNIZORII DE CONȚINUT TERȚE PĂRȚI (DENUMIȚI ÎN CONȚINUARE „PĂRȚILE COMPANIEI”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, EXEMPLARE, ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU ALT FEL DE DAUNE SURVENITE ÎN LEGĂTURĂ CU (1) ACEST SITE, SAU ORICE ALT SITE SAU RESURSĂ LA CARE ACCESAȚI PRINTR-UN LINK DE PE ACEST SITE; (2) ORICE ACȚIUNE PE CARE O LUĂM SAU NEGLIJĂM SĂ O LUĂM CA URARE A COMUNICĂRILOR PE CARE NE LE TRIMITEȚI; (3) ORICE PRODUSE SAU SERVICII FĂCUTE DISPONIBILE SAU ACHIZIȚIONATE PRIN SITE-URILE COMPANIEI, INCLUSIV ORICE DAUNE SAU RĂNIRE PROVENITĂ DIN ORICE UTILIZARE A UNOR ASTFEL DE PRODUSE SAU SERVICII (INCLUSIV RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE); (4) ORICE ÎNTÂRZIERE SAU IMPOSIBILITATE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICE INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII PUBLICITATE ÎN SAU OBTINUTE PRIN SITE; (5) MODIFICAREA, ȘTERGEREA SAU ELIMINAREA ORICĂRUI CONȚINUT TRANSMIS SAU POSTAT PE SITE; SAU (6) ORICE UTILIZARE A SITE-ULUI, INDIFERENT DE BAZA CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ, STRICTĂ, REFERITOARE LA PRODUSE SAU ALTFEL, CHIAR DACĂ PĂRȚILE COMPANIEI AU FOST INFORMATE DESPRE POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR DAUNE. UTILIZATORUL ESTE RESPONSABIL PENTRU EVALUAREA ACCURATEȚII, COMPLETITĂȚII SAU UTILITĂȚII ORICĂROR OPINII, SFATURI SAU ALT CONȚINUT DISPONIBIL PRIN SITE, SAU OBTINUT DE LA UN SITE SAU RESURSĂ LA CARE SE FACE TRIMITERE PRIN LINK. ACEASTĂ RENUNȚARE SE APLICĂ, FĂRĂ LIMITARE, ORICĂROR DAUNE SAU RĂNIRI PROVENITE DIN ORICE NEEXECUTARE A EXECUȚIEI, EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, ȘTERGERE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMISIE, VIRUS DE CALCULATOR, CORUPȚIE DE FIȘIERE, EȘEC AL LINIEI DE COMUNICARE, PANĂ DE REȚEA SAU SISTEM, PIERDERE DE PROFITURI SAU FURT, DISTRUGERE, ACCES NEAUTORIZAT LA, MODIFICAREA, PIERDEREA SAU UTILIZAREA ORICĂRUI ÎNREGISTRARE SAU DATE, ȘI ORICE ALTE DAUNE TANGIBILE SAU INTANGIBILE. SPECIFIC RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICI COMPANIA, NICI LICENȚIATORII, FURNIZORII SAU FURNIZORII DE CONȚINUT TERȚE PĂRȚI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE CONDUITĂ DEFAMATOARE, OFENSATOARE SAU ILEGALĂ A ORICĂRUI UTILIZATOR AL SITE-ULUI. REMEDIUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ORICE DIN REVENDICĂRILE DE MAI SUS SAU ORICE LITIGIU CU COMPANIA ESTE SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-ULUI.

DUMNEAVOASTRĂ ȘI COMPANIA SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE CARE REZULTĂ DIN SAU ESTE LEGATĂ DE SITE TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA DATA APARIȚIEI CAUZEI DE ACȚIUNE SAU CAUZA DE ACȚIUNE ESTE EXCLUSĂ PERMANENT. DEOARECE UNII JURISDICȚII NU PERMIT LIMITĂRI REFERITOARE LA DURATA UNEI GARANȚII IMPLICATE, SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, O PARTE SAU TOATĂ DIN LIMITAREA DE MAI SUS NU SE APLICĂ DUMNEAVOASTRĂ.

Indemnizații

Veți despăgubi și veți elibera de orice răspundere Părțile Companiei pentru orice amendă, penalități, răspundere, pierderi și alte daune de orice fel (inclusiv onorariile avocaților și experților), suferite de Părțile Companiei și alte astfel de părți, și veți apăra Părțile Companiei și alte astfel de părți împotriva oricăror pretenții care rezultă din: (1) încălcarea dumneavoastră a acestor Termeni de Utilizare; (2) încălcarea dumneavoastră a Termenilor de Achiziție; (3) fraudă comisă de dumneavoastră, sau neglijență gravă sau neglijență intenționată; sau (4) încălcarea dumneavoastră a oricărei legi aplicabile sau a drepturilor unei terțe părți. Părțile Companiei vor controla apărarea oricărei pretenții la care se aplică această despăgubire, iar în orice caz, nu veți încheia nicio pretenție fără aprobarea prealabilă în scris a Părților Companiei.

Comunicații electronice

Atunci când utilizați Site-ul sau trimiteți e-mailuri Companiei, comunicați cu Compania electronic. Consimțiți să primiți electronic orice comunicare legată de utilizarea acestui Site. Compania vă va comunica prin e-mail sau prin publicarea notificărilor pe acest Site. Sunteți de acord că toate acordurile, notificările, divulgările și alte comunicări care vă sunt furnizate electronic îndeplinesc orice cerință legală ca aceste comunicări să fie în formă scrisă. Toate notificările din partea Companiei destinate primirii de către un client vor fi considerate livrate și eficiente atunci când sunt trimise la adresa de e-mail pe care o furnizați pe oricare dintre Site-urile Companiei.

Postări pe site

Site-ul poate oferi utilizatorilor posibilitatea de a trimite mesaje pe Site. Compania nu are obligația de a revizui conținutul (inclusiv mesajele) postat pe Site sau trimis prin intermediul acestuia de către utilizatori și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere legată de astfel de conținut. Compania, la discreția sa exclusivă, poate monitoriza, nu posta sau înlătura orice astfel de conținut.

Mărcile comerciale și drepturile de autor

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii ("Mărci") afișate pe site sunt proprietatea Companiei sau a licențiatorilor săi sau a furnizorilor de conținut, sau a altor părți. Utilizatorilor sau oricăror părți care acționează în numele lor li se interzice să utilizeze orice Mărci în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea ca metaetichete pe alte pagini sau site-uri, fără permisiunea scrisă a Companiei sau a terței părți care poate deține Mărcile. Nu puteți utiliza cadre sau tehnici de încadrare sau tehnologii pentru a înconjura conținutul inclus pe site fără consimțământul scris expres al Companiei. Mai mult, nu puteți utiliza conținutul site-ului în metaetichete sau în alte tehnici sau tehnologii de "text ascuns" fără consimțământul scris expres al Companiei. Toate conținuturile (inclusiv orice programe software) disponibile pe sau prin intermediul site-ului sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi aplicabile.

Revendicări de încălcare a proprietății intelectuale

Compania respectă proprietatea intelectuală a altora și solicităm același lucru și utilizatorilor noștri. Prin prezenta, sunteți informat că Compania a adoptat și implementat în mod rezonabil o politică care prevede rezilierea, în circumstanțe adecvate, a utilizatorilor site-ului care sunt infractori repetitivi în ceea ce privește drepturile de autor. Dacă credeți că lucrarea dvs. a fost copiată într-un mod care constituie încălcarea drepturilor de autor sau că drepturile dvs. de proprietate intelectuală au fost încălcate în alt mod, vă rugăm să furnizați următoarele informații Agentului de Drepturi de Autor al Companiei (pentru a fi valabilă, notificarea trebuie să fie în scris și să fie furnizată Agentului nostru de Drepturi de Autor):

 • o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor sau a altui interes de proprietate intelectuală;
 • o descriere a lucrării protejate de drepturi de autor sau a altor proprietăți intelectuale pe care susțineți că au fost încălcate sau, în cazul în care mai multe lucrări protejate de drepturi de autor de pe un singur site online sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări de pe acel site;
 • identificarea materialelor care se pretind a fi încălcate sau care sunt subiectul activității de încălcare și care urmează să fie eliminate sau la care accesul urmează să fie dezactivat, precum și o descriere a locului unde se găsește materialul pe care susțineți că este încălcat pe Site;
 • adresa dvs., numărul de telefon și, dacă este disponibil, adresa dvs. de email;
 • o declarație din partea dvs. că aveți o credință de bună-credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de reprezentantul său sau de lege; și
 • o declarație din partea dvs., sub sancțiunea perjurului, că informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt exacte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale sau că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale.

Agentul Companiei pentru notificări privind reclamațiile de încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală poate fi contactat după cum urmează:

Prin e-mail: service@beautyslimer.com

Compania poate actualiza aceste informații de contact din când în când, fără notificare prealabilă către dumneavoastră. Vom posta informațiile de contact curente pe acest Site.

Supraviețuirea Termenilor după Încheierea Acordului

Cu toate dispozițiile din acești Termeni de Utilizare sau orice alte principii juridice generale contrare, orice prevedere din acești Termeni de Utilizare care impune sau prevede obligații continue pentru o parte va supraviețui expirării sau rezilierii acestor Termeni de Utilizare.

Forța Majoră

Compania va fi scutită de executarea în temeiul acestor Termeni de Utilizare sau a Termenilor de Achiziție, în măsura în care este împiedicată sau întârziată în executarea, în întregime sau în parte, ca urmare a unui eveniment sau a unei serii de evenimente cauzate de sau rezultate din (1) condiții meteorologice sau alte elemente ale naturii sau acte de Dumnezeu, (2) acte de război, acte de terorism, insurecție, tulburări civile sau rebeliune, (3) carantină sau embargo, (4) greve de muncă sau (5) alte cauze din afara controlului rezonabil al Companiei.

Riscul Pierderii

Produsele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt expediate de un transportator terț conform unui contract de transport. Ca rezultat, riscul pierderii și titlul pentru astfel de produse vă sunt transmise la momentul livrării noastre către transportator.

Soluționarea Disputelor

Prin utilizarea Site-ului în orice mod, sunteți de acord și consimțiți în mod incondiționat că: (i) orice dispută, controversă, diferență sau revendicare rezultând din sau legată de acest acord, inclusiv existența, valabilitatea, interpretarea, executarea, încălcarea sau rezilierea acestuia sau orice dispută privind obligațiile non-contractuale rezultând din sau legate de acesta, va fi supusă și rezolvată definitiv prin arbitraj conform Regulilor de Arbitraj UNCITRAL în vigoare când se depune Notificarea de Arbitraj; (ii) legea acestui acord de arbitraj va fi legea Regiunii Administrative Speciale a Hong Kong a Republicii Populare Chineze ("Hong Kong"); (iii) locul de arbitraj va fi Hong Kong; (iv) numărul de arbitri va fi unul, care va fi numit de Centrul Internațional de Arbitraj Hong Kong; și (v) procedurile de arbitraj vor fi efectuate în limba engleză.

Dispoziții Generale

Dacă oricare dintre prevederile din acești Termeni de Utilizare sau Termenii de Achiziție sunt considerate nule, inaplicabile sau pentru orice alt motiv inexecutabile, părțile convin că instanța ar trebui să încerce să ofere efect prevederilor părților, și condiția inaplicabilă va fi considerată nulă și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase din acești Termeni de Utilizare sau Termenii de Achiziție. Titlurile secțiunilor sunt doar în scopuri de referință și nu limitează sfera sau extinderea unei astfel de secțiuni. Acești Termeni de Utilizare sau Termenii de Achiziție și relația dintre dumneavoastră și Companie vor fi guvernate de legile Hong Kong, în măsura în care nu sunt înlocuite sau în contradicție cu legile federale, fără a ține seama de prevederile privind conflictul de legi. Pentru orice acțiuni care nu sunt supuse arbitrajului, ambele părți sunt de acord să se supună jurisdicției personale a unui tribunal situat în Hong Kong.

Nerespectarea Companiei de a acționa în ceea ce privește o încălcare a acestor Termeni de Utilizare sau Termenilor de Achiziție de către dumneavoastră sau alte persoane nu anulează dreptul Companiei de a acționa în ceea ce privește încălcările ulterioare sau similare. Dacă orice conținut de pe acest Site sau utilizarea dumneavoastră a Site-ului contravine legilor din locul unde vă aflați când accesați, Site-ul nu este destinat dumneavoastră, și vă rugăm să nu utilizați Site-ul. Sunteți responsabil pentru informarea dvs. cu privire la legile din jurisdicția dvs. și pentru conformarea cu acestea.

Compania nu garantează că va acționa în cazul tuturor încălcărilor ale acestor Termeni de Utilizare sau Termenilor de Achiziție. Cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel în acești Termeni de Utilizare sau Termenii de Achiziție, nu există beneficiari terți ai acestor Termeni de Utilizare sau Termenilor de Achiziție.

Modificări la Acești Termeni de Utilizare

Recunoașteți și sunteți de acord că Compania poate, la discreția sa exclusivă, să modifice, adauge sau să elimine orice porțiune din acești Termeni de Utilizare în orice moment și în orice mod, prin postarea Termenilor de Utilizare revizuiți pe Site. Nu puteți modifica sau schimba acești Termeni de Utilizare în niciun caz. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic orice modificări pe care le facem la Termenii de Utilizare. Continuarea dvs. de a utiliza acest Site după orice modificări ale Termenilor de Utilizare înseamnă că acceptați modificările.

Cedarea

Nu puteți atribui acești Termeni de Utilizare sau Termenii de Achiziție (sau orice drepturi, beneficii sau obligații aferente acestora) prin lege sau în alt mod fără consimțământul scris prealabil al Companiei, care poate fi refuzat la discreția exclusivă a Companiei. Orice încercare de atribuire care nu respectă acești Termeni de Utilizare sau Termenii de Achiziție va fi nulă și neavenită. Compania poate atribui acești Termeni de Utilizare sau Termenii de Achiziție, în întregime sau în parte, către orice terță parte în discreția sa exclusivă.

Întregul Acord și Admisibilitatea

Acești Termeni de Utilizare constituie întregul acord și înțelegere dintre dumneavoastră și Companie cu privire la obiectul acestora și înlocuiesc toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, fie orale, fie scrise, dintre părți cu privire la acest obiect. În clarificare, acești Termeni de Utilizare se aplică doar în măsura în care este permisă de lege.

În unele cazuri, atât acești Termeni de Utilizare, cât și un document separat care stabilește condiții suplimentare pot să se aplice la un serviciu sau produs oferit prin intermediul acestui Site ("Termeni Suplimentari"). În măsura în care există un conflict între acești Termeni de Utilizare și orice Termeni Suplimentari, Termenii Suplimentari vor controla, cu excepția cazului în care Termenii Suplimentari declară în mod expres altfel.

O versiune tipărită a acestor Termeni de Utilizare va fi admisibilă în proceduri judiciare sau administrative bazate pe sau legate de utilizarea acestui site în aceeași măsură și cu aceleași condiții ca alte documente de afaceri și înregistrări generate și menținute în formă tipărită.

Cum să ne Contactați

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acești Termeni de Utilizare sau acest Site, vă rugăm să contactați Departamentul Juridic al beautyslimer prin e-mail la service@beautyslimer.com.